Home / Copil / Structura anului şcolar 2015-2016

Structura anului şcolar 2015-2016

 shutterstock_141550009
Semestrul I

Cursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015

Vacanță de toamnă: 31 octombrie – 8 noiembrie 2015 pentru  clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar.

Vacanţa de iarnă sâmbătă, 19 decembrie 2015 – duminică, 3 ianuarie 2016

Cursuri – luni, 4 ianuarie 2016 – vineri, 29 ianuarie 2016

Vacanţa intersemestrială– sâmbătă, 30 ianuarie 2016 – duminică, 7 februarie 2016

Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 8 februarie 2016 – vineri, 8 aprilie 2016

Vacanţa de primăvară din 2016– sâmbătă, 9 aprilie 2016 – duminică, 17 aprilie 2016

Cursuri – luni, 18 aprilie 2016 – vineri, 17 iunie 2016
Vacanţa de vară din anul şcolar 2015-2016 – sâmbătă, 18 iunie 2016 –duminică, 11 septembrie 2016

Proiectul Ministerului Educaţiei mai precizează că în zilele libere prevăzute de lege, precum şi în ziua de marţi, 3 mai 2016, nu se organizează cursuri.

De asemenea, în săptămâna 4–8 aprilie 2016 din semestrul al II-lea au loc activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.

Când se dau tezele

Tezele din semestrul I al anului şcolar 2015-2016 se susţin, de regulă, până la data de 18 decembrie 2015, iar tezele din semestrul al II-lea se susţin, de regulă, până la data de 20 mai 2016.

Cursurile pentru elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale.

Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 10 iunie 2016.

Elevii din clasa a XII- a din învăţământul liceal studiază la şcoală 33 de săptămâni, la care se adaugă alte patru săptămâni dedicate desfăşurării examenului naţional de Bacalaureat.

Astfel, cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 27 mai 2016.

Proiectul mai precizează că pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

De asemenea, pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare Pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile.

Stagiile de practică

Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor.

Pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

About Isabela Mihalcea

Este redactor de sănătate al revistei Pap tot. Știe tot ce este nou în domeniul sănătății și dorește să transmită cât mai mult din aceste noutăți cititoarelor. Este mămica unui năzdrăvan de șase ani și foarte implicată în educația lui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*